ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletการนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletจำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน

 

 

 

       วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ หัวหน้างานบริการศุลกากรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เริ่มจากเวลา 06.00 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เวลา 09.30 น.ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา และเวลา 18.30 น. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

More...

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยนายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายอนันตชัย ธนโกไสย หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม       นายณัฐพงศ์ หนูสมตน หัวหน้างานคดี และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปรามปรามภูเก็ต สำนักสืบสวนและปราบปราม และตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้ร่วมกันทำลายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลาง  ได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า เช่น รองเท้า เสื้อผ้าชุดกีฬา กระเป๋า หมวก ฯลฯ    ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้า และเป็นของอันพึงต้องริบตามนัยมาตรา 166 และมาตรา 167  แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาเส้นชนิดยาเส้นปรุง (บารากู่) พร้อมอุปกรณ์ และหัวปลั๊กไฟฟ้า โดยการตัดและกรีดให้ขาดใช้รถบดทับ และนำเข้าทำลายในเตาเผา ณ โรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 45 แฟ้มคดี ปริมาณสินค้าจำนวน 2,669 ชิ้น มูลค่ารวมค่าภาษีอากรทั้งสิ้น 1,258,832 บาท

More...

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 16.30 – 20.30 น. นายประโยชน์ พูนน้อย ผอ.ศภ.4 ได้มอบหมายให้     นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต  เข้าร่วม “พิธีต้อนรับเรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen สู่ประเทศไทย โครงการสำรวจแหล่งทรัพยากรและระบบนิเวศระดับภูมิภาคบริเวณอ่าวเบงกอล” พร้อมด้วยนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ท่าเทียบเรือ     น้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมี นายประกอบ  วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางอุมาพร พิมลบุตร   รองอธิบดีกรมประมง, Mr.TorHaug ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และ Ms.Cassandra De Young  ผู้แทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมพิธีด้วย ฯลฯ

More...

      วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.) ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบระเบียบพิธีการศุลกากรใหม่ๆ และหารือเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างบูรณาการ

More...

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บนราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด  เรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากรและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร รวมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบของกรมศุลกากร 

More...

More...

 ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ขายทอดตลาดของกลาง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

More...

More...

 ขอให้ชาวต่างชาติหรือตัวแทนไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาสัญญาประกันเรือยอชต์ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

More...

More...

พิธีการการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นอากรสำหรับของตามภาค 4 ประเภทที่ 7

(การยกเว้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของอากาศยานหรือเรือ รวมทั้งวัสดุที่นำเข้ามาเพื่อใช้ซ่อมหรือสร้างอากาศยานหรือเรือ หรือส่วนของอากาศยานหรือเรือดังกล่าว)

More...

พิธีการการต่ออายุสัญญาประกันการนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวที่ด่านศุลกากรภูเก็ต

More...

พิธีการ การมารับพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศที่ด่านศุลกากรภูเก็ต

More...

พิธีการการให้บริการเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง

More...

 

ภาพด่านศุลกากรภูเก็ตในอดีต เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ต ต้องนึกถึงสถาปัตยกรรมสมัยก่อนในเมืองภูเก็ต ว่าสวยงามและไฉไลขนาดไหน   อีกทั้งภูเก็ตยังจัดว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทยCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustomshouse@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต