ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต article

          ด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นด่านศุลกากรทางทะเลด้านชายฝั่งทะเลอันดามัน ในอดีตเป็น “ด่านเก็บภาษี” สังกัดกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 ได้มีการยกกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย และกรมสรรพากรในกระทรวงนครบาล มาขึ้นกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ รวมกันเป็นกรมสรรพากร “ด่านเก็บภาษีภูเก็ต” จึงสังกัดกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2461 จึงได้โอน “ด่านเก็บภาษีภูเก็ต” มาขึ้นกับกรมศุลกากร และตั้งเป็นด่านศุลกากรภูเก็ต

 
          เดิมอาคารที่ทำการด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นเรือนไม้สองชั้น ตั้งอยู่ปากคลองทางเข้าสะพานหิน เรือสินค้าและเรือยอชต์สามารถเข้ามาจอดหน้าที่ทำการ เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ ต่อมาได้สร้างอาคารที่ทำการใหม่ขึ้นห่างจากที่เดิมประมาณ 100 เมตร ใช้เป็นที่ทำการมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2519 กรมศุลกากรจึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ เป็นตึก 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ทำการด่านศุลกากรภูเก็ต ชั้นบนเป็นที่ทำการของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 (ปัจจุบันยุบเลิกไปรวมเป็นสำนักศุลกากรภาคที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2545) และใช้เป็นอาคารที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายชื่อผู้อำนวยการสำนัก (ศุลกากรเขต)
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 (สำนักงานศุลกากรเขต 2) ภูเก็ต
1 ขุนพินิตธนากร 2456-2458
2 หลวงพินิตธนากร 2458-2461
3 พระพินิตธนากร 2461-2465
4 หลวงชำนิตรวจการ 2465-2470
5 พระชำนิตรวจการ 2470-2475
6 ขุนประเทียบศุลกากร 2475-2476
7 หลวงพิสุทธิ์ธนารักษ์ 2476-2482
8 ขุนอาทรสุงกกิจ 2482-2486
9 นายเทียบ มณีวงศ์ 2486-2488
10 ขุนอาทรสุงกกิจ 2488-2489
11 นายเทียบ มณีวงศ์ 2489-2490
12 นายสิทธิ์ ตัณฑประภา 2490-2491
13 ร.ท.สันต์ รูปะสุต 2491-2492
14 นายอารีย์ กาญจนาชีวะ 2492-2496
15 นายส่วน อังศุสิงห์ 2496-2498
16 นายโพ เดชผล 2498-2503
17 นายสวัสดิ์ อุทัยศรี 2503-2505
18 นายโชค บุนนาค 2505-2505
19 ร.อ.ชาตชัย ทวีศรี 2505-2508
20 นายเชวง สมสาร 2508-2515
21 นายมนตรี ศรีเจริญ(รักษาการ) 2515-2516
22 นายบัญฑิต สกลผดุงเขตต์ 2516-2518
23 นายขรรค์ชัย กาญจนนิมมาน 2518-2522
24 ร.ต.สุวรรณ ชุ่มวัฒนะ 2522-2526
25 นายเจน ฤทธิเดช 2526-2527
26 ร.อ. วีระ จันทร์ศรี ร.น. 2527-2530
27 ร.ต.วินิต สุวัตถี 2530-2535
28 นายศักดา เตวชิระ 2535-2538
29 นางรัตนา เรืองตระกูล 2538-2539
30 นายลือชัย โพธิสุข 2539-2540
31 นายเสงี่ยม สันทัด 2540-2541
32 นายเสนีย์ เจริญกุล 2541-2542
33 นายมาโนช บุญค้ำ 2542-2544
34 นายสุนทร ศรีแสงฟ้า 2544-2545
 
 
         

 
เกี่ยวกับเรา

แผนที่ article
วิสัยทัศน์ article
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ article
ประวัตินายด่านศุลกากรภูเก็ตคนที่ 50 article
แบบลงทะเบียนการผ่านพิธีการศุลกากร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ทำเนียบนายด่านฯ article
แบบสำรวจออนไลน์
แผนปฏิบัติราชการ
เครือข่ายศุลกากร article
linkCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.