ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
ประวัตินายด่านศุลกากรภูเก็ตคนที่ 50 article

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
นายด่านศุลกากรภูเก็ต

การศึกษา

ปี 2532  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปี 2537 The University of Akron, OHIO, USA. : Master of Science (Polymer)
ปี 2556 อบรมนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 78 : สำนักงาน ก.พ.
ปี 2557 Stanford Executive Program 2014, Stanford University, Stanford, California, USA

 ตำแหน่งหน้าที่

01.03.50 ผอ.ส่วนบริหารงานบุคคล สบท.
09.11.50  ผอ.ส่วนบริหารคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร สกท.
12.10.52 ผอ.ส่วนบริหารงานบุคคล สบท.
01.03.54  นายด่านศุลกากรภูเก็ต ศภ.4

 

 
เกี่ยวกับเรา

แผนที่ article
ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต article
วิสัยทัศน์ article
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ article
แบบลงทะเบียนการผ่านพิธีการศุลกากร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ทำเนียบนายด่านฯ article
แบบสำรวจออนไลน์
แผนปฏิบัติราชการ
เครือข่ายศุลกากร article
linkCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.