ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
อบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร article

รายละเอียด คลิกที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 71/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก.122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร
!!!!**ประกาศ ภูเก็ต ปิดทางเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต**!!!!
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารบ้านพักข้าราชการและก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ด่านศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
กรมศุลกากรประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน article
กระบวนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าในลักษณะเทกอง (Bulk Cargo) ของด่านศุลกากรภูเก็ต
ประชุมการดำเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรมของด่านศุลกากรภูเก็ต
กรมศุลกากร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่เทลานซีเมนต์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการด่านศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ที่ 5/2562 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ตที่ 4/2562 ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ขายทอดตลาดของกลาง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561
e-Advance Tariff Ruling การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอให้ชาวต่างชาติหรือตัวแทนไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาสัญญาประกันเรือยอชต์ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2558 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก(e-Export)
ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต เรื่องสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่เทลานซีเมนต์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
ขอให้ชาวต่างชาติหรือตัวแทนไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาสัญญาประกันเรือยอชต์ ณ ศูนย์ควบคุมเรือยอชต์ภูเก็ต (PYCC)
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ที่ 5/2559 สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ที่ 3/2559 ขายทอดตลาดของกลาง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันออกเสียงประชามาติ
ขั้นตอนการติดต่อรับพัสดุไปรษณีย์ International Postal Process
แจ้งให้ประชาชนทราบและระวังแก๊งมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชน
ขอเชิญชมสมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน article
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออน์ไลน์ article
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 article
ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง
ประกาศด่าศุลกากรภูเก็ต สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง
กรมศุลกากรรับสมัครช่างศิลป์ และเจ้าพนักงานเดินเรือ article
กรมศุลกากรปรับวงเงินของส่วนตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ จาก ๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท article
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้ article
สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิญญาเขมราช article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2558 เรื่องกำหนดราคาของที่นำเข้า ซึ่งได้รับยกเว้นอากรตามประเภท 12 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 article
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 36/2558 เรื่อง พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ article
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 37/2558 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน article
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 article
ขอให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ชิปปิ้ง) โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร และให้มายื่นแบบคำร้องขอต่ออายุก่อนครบกำหนด article
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 11) article
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต article
พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2557 article
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สิ่งที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องให้เรือต่างประเทศติดต้้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (AIS) article
แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่ง คสช.ที่ 45/2557 article
กรมศุลกากรเตรียมยกเลิกสิทธิพิเศษ article
กรมศุลกากรรับสมัครสอบเข้ารับราชการ article
การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ article
รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต article
สัมมนาการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพื่อขยายโอกาสทางการค้าในตลาด AEC article
บริการตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจาก 10 หลักเป็น 13 หลัก article
ย้ายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง article
เปิดจองพระพุทธโสธร หินแม่น้ำโขง รุ่น 138 ปี กรมศุลกากร article
ประชาคมอาเซียน 2558 article
ภูเก็ตเกมส์ article
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) article
อธิบดีกรมศุลกากรคนใหม่ article
ระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอร์ช จ.ภูเก็ต article
ปรับปรุง font Th Sarabun PSK article
กรมศุลกากรตั้งเป้า1ม.ค.55 เริ่มใช้ระบบพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียนฉบับปี 2012 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตขายทอดตลาดของกลาง article
กรมศุลกากรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว article
การขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางกรมศุลกากร article
วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร article
!!!ศุลกากรเตือนผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก ระวังใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรปลอม!!! article
เลือกตั้ง ส.ส. 54 article
ตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา article
ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2554 articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.