ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
เลี้ยงรับรองท่านรองฯอรอนงค์และคณะ article

ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เลี้ยงรับรองท่านรองฯอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ท่านประยุทธ มณีโชติ ผอ.ศภ.4 ท่านรังสฤษฎ์ พัฒนทอง นายด่านฯกระบี่ และคณะ ที่ร้านอาหารทุ่งคา บนยอดเขารัง จ.ภูเก็ตเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 19.00 น. (ท่านรองฯพร้อมคณะจะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำลายของกลางละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดขึ้นที่ภูเก็ตในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-11.30 น.) 
กิจกรรม

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร”
นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้นำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายมาทำลายโดยวิธีเผา ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
นายด่านศุลกากรภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวกนิษฐา โกยวาณิชย์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Customs Formalities หัวข้อ Temporary Importation of the Pleasure Yachts and Sport Vesselในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของท่าข
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Customs Formalities หัวข้อ Importation and Exportation of Goods by Sea ในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของท่าขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3) ครั้งที่ 2/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต (คบจ. ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ
ด่านศุลกากรภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ไปศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท รอยัล พารากอน วอทซ์ จำกัด
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ร.5
ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
ด่านศุลกากรภูเภ็ต ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Green Customs เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 3/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
พิธีเปิดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 4 ( Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 )
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 150 ถุง น้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม
ด่านศุลกากรภูเก็ตทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกันทำลายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วม “พิธีต้อนรับเรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen สู่ประเทศไทย
ด่านศุลกากรภูเก็ตจักประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.)
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บนราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเขตปลอดอากรและผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน จำนวน 2 ราย
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมกันชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผอ.ศภ.๔ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวทางของกรมฯ
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ CAPEPANWA HOTEL PHUKET RACEWEEK 2017
ด่านศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 25 แฟ้มคดี
ปฏิญญาวายุภักษ์
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต ได้ร่วมกันจับกุมยาเสพติดให้โทษพร้อมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ตทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต ร่วมกันจับกุมยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์)
ประชุมคณะทำงานโครงการศุลกากรคุณธรรม  และ การประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ IUU Fishing
ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต3)
การจับกุมสุราต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากร ของด่านศุลกากรภูเก็ต
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลเสี่ยงโชคในร้านมัจฉากาชาด
Good morning @ Phuket"
นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุลกากรเกาหลีศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (50 วัน)ถวายเป็นพระราชกุศลเแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (สวดพระอภิธรรมครบรอบ 7 วัน)
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเรือสำราญและมารีนา
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 4/2559
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ทำการขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่ถึงที่สุด
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางหัทยา ทิพยะวัฒน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี (AKSTROO) ครั้งที่ 23 ที่ประเทศสิงคโปร์
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางหัทยา ทิพยะวัฒน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสามัคคีภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุ
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำลายของกลาง
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่าน ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจรักษาหาด และร่วมงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเรือและเรือใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน Phuket Smart City article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (คตป.) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลัง   (คบจ.) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ รษก.ทปษ.จำเริญ โพธิยอด article
วันต้นไม้เแห่งชาติ article
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2559 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการประกอบการในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) article
ด่านศุลกากรภูเก็ต ให้การต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย article
อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day article
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทเครื่องช็อตไฟฟ้า article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเรือตรวจการของหน่วยสืบสวนและปราบปรามภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" article
ด่านฯภูเก็ตประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบาย article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
บริษัท EA Mechanics เข้าหารือนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
ด่านฯภูเก็ต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมงาน วันทะเลโลกประจำปี พ.ศ.2558 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมงาน "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" article
บริษัท ป.ปีรวิทย์ เข้าพบนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
ด่านฯภูเก็ตประชุม เกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามปฏิญญาเขมราฐ article
บริษัท GMS Duty Free Co., Ltd. เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
อธิบดีกรมศุลกากรและคณะผู้บริหารฯ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมกงสุลและผู้แทนต่างประเทศ article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีรำลึก102ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
ผอ.ศภ.4 ตรวจราชการและตรวจตัดปี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต article
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของด่านศุลกากรภูเก็ต article
ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางครั้งที่ 1/2558 article
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC article
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการด้านเรือสำราญและกีฬา
ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดอัดแก๊ส
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าปลาทูน่า เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตมอบของขวัญวันเด็กปี 2558 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตส่งมอบบุหรี่และบารากู่ article
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง article
บจก. จีโอดี มาริน เซอรวิส จำกัด เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากล เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
บ.วงศ์บัณฑิต เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต article
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามภารกิจขอ คสช. article
บ.รอยัล พารากอน วอทซ์ เข้าหารือนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา article
ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่องความโปร่งใสการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย article
ตรวจเยี่ยมบริษัทอินเดียน โอเชี่ยน ทูน่าฯ article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2557 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยในหลวง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2557 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตมอบของเพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด article
เปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง article
เลี้ยงส่งหัวหน้าฝ่ายฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตตรวจเยี่ยม อ่าวปอ มารีน่า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตเตรียมสร้างอาคารชุดพักอาศัย article
สัมมนานายด่านฯและผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตส่งมอบบารากู่ article
ข้าราชการใหม่ดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต รุ่นที่ 2 article
ประชุม VDO Conference article
พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่4 จังหวัดภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรตรวจเยี่ยมรอยัล ภูเก็ต มารีน่า article
ข้าราชการใหม่ดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต รุ่นที่ 1 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วม โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข article
ผู้ว่าราชการภูเก็ตเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมเรือยอชต์ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตให้คำปรึกษาและเยี่่ยมชมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ประชุมมอบนโยบาย article
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดงานเลี่้ยงส่งนายด่านฯ นันท์ฐิตา ศิริคุปต์ "อันดามัน สู่ อ่าวไทย" article
วางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระปิยมหาราช” article
เลี้ยงส่ง ผอ.สบศ. article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว article
งานเลี้ยงเกษียณ 57 article
Phuket - Penang Partnership and Cooperation for the Future article
งานเกษียณอายุราชการ “วานนี้ วันนี้ ที่ภูเก็ต” article
ด่านศุลกากรภูเก็ตบรรยายสรุปให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ article
อาเซียนสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต article
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ article
ตรวจเยี่ยมมารีน่า article
กาแฟยามเช้า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตปลูกต้นไม้ถวายราชินี article
พิธีเปิดศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต article
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภูเก็ต 2557 article
ข้าราชการใหม่มาดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต-รุ่นที่ 2 article
ประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต article
ข้าราชการใหม่มาดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต article
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองฯจ.ภูเก็ต article
อบรม C-MEX14 article
เลี้ยงรับรองคณะ ITOP article
ประชุม Pre-ITOP article
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 article
ศรภ.ดูงานด่านศุลกากรภูเก็ต article
พิธีทำบุญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ประชุมระดับทวิภาคีระหว่างศุลกากรไทยและมาเลเซียและประชุมคณะทำงานประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 19 article
ร่วมพิธีเปิด ธอส. สาขาย่อยฉลอง article
ประชุมชี้แจงประมวลระเบียบปฏิบัติฉบับใหม่แก่เจ้าของเรือยอชต์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง article
อธิบดีกรมศุลกากรมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม ศภ.4 article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากลมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
รองฯยุทธนาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ article
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “ภูเก็ต ภูมิพลังแห่งองค์ภูมินทร์” article
ปลูกป่าชายเลน article
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช article
ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบฯภูเก็ต article
โบว์ลิ่ง article
ด่านศุลกากรภูเก็ตรับมอบเกียรติบัตร article
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ article
ผอ.สบศ.ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมมารีน่า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ต article
สัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังแก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่(ภาคใต้) article
รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะเยี่ยมชมคลินิกภาษี ด่านศุลกากรภูเก็ต article
สกย.กระบี่ดูงาน article
บรรยายกฎหมายศุลกากรและแนวทางการจับกุมให้ตำรวจทางหลวง article
ทำลายของกลางยาสูบชนิดยาเส้นปรุง article
Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek celebrates 10th Anniversary article
ดร.สงบ สักการะสิ่งศักดิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ article
วันทะเลโลก ปี 2556 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและรายงานผลการดำเนินงาน article
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.56 article
รองปลัดกระทรวงการคลังและ ทปษ.ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ภาค 8 (จังหวัดภูเก็ต) article
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบให้คำปรึกษาโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังและเปิดตัวเว็บไซต์ "คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" article
ประชุม ศรชล เขต 3 ครั้งที่ 1/2556 article
ประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ภาค 8 article
อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
พิธีทำลายของกลาง 12.12.12 article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 article
งานพิธียิงสลุตหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 “ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์” article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกับประมงจัดประชุุมผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็ง article
เลี้ยงส่ง article
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ท่านกรศิริ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
รัฐบาลพบประชาชน ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตในฐานะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการบรรยายตามโครงการ "We go together คบจ. พบ อปท. ทำด้วยใจไปด้วยกัน" article
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ article
พิธีเปิดป้อม รปภ. article
ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันชายแดน us เยี่ยมชม ดภก. article
เลี้ยงส่ง article
แถลงข่าวประกาศความสำเร็จพื้นที่ภูเก็ตปลอดบารากู่ article
Happy Birthday มิ.ย. 55 article
Happy Birthday พ.ค. 55 article
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม article
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพร article
ปฏิบัติการทางทะเลภูเก็ต-พังงา article
เลี้ยงส่งผู้ช่วยฯอนันต์ article
พิธีต้อนรับเรือหลวงภูเก็ตและสับเปลี่ยนกำลัง article
พิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา article
รองอธิบดีและผอ.ศภ.4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ส่งของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา article
อธิบดีตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
สนธิกำลังตรวจจับบารากู่ article
ด่านฯสวย เพราะใคร article
ประชุม ครม.สัญจร article
Happy Birthday 3/55 article
Happy Birthday article
ลาดตระเวนอันดามัน article
ศุลกากรออสเตรเลีย article
นายสุชีพ ตัวแทนเรือ อวยพรปีใหม่ article
คิงพาวเวอร์มาอวยพรปีใหม่ article
Happy Birthday article
SME Bank อวยพรปีใหม่ article
ปปง.มาสวัสดีปีใหม่ article
สวัสดีปีใหม่นายด่านฯ article
งานเลี้ยงปีใหม่ 2555 article
งานชุุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีครั้งที่ 1 article
รมช.กระทรวงคมนาคมตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต article
Happy Birthday article
มอบของรางวัลสำหรับงานกาชาด article
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 article
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
งานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ article
เตรียมความพร้อมโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง article
Birthday article
ตรวยเยี่ยม บจก.ทูน่า พาราไดส์ article
ตรวจห้องทำงานใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง article
ตรวจเยี่ยมอู่ซ่อมเรือ article
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ(2) article
ประชุมการใช้งานระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอชต์ท่าเรืออ่าวฉลอง article
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ article
ด้วยรักและผูกพัน แด่โกป๊อด article
ท่านประสิทธิ์ สืบชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมาตรวจราชการ article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหนี้นอกระบบ article
ไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากล เข้าหารือนายด่านฯภูเก็ต article
สัมมนา Border Enforcement Workshops article
ปลูกป่าถวายพ่อ article
2 นายด่านฯ ร่วมงานประเพณีพ้อต่อ article
งานสับปะรดภูเก็ตและไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต article
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
ภูเก็ตพัฒนาระบบแจ้งเรือยอช์ตเข้า-ออก article
ปล่อยเต่า article
จัดบอร์ด "วันแม่แห่งชาติ" article
งานสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 article
ICE ดูงานการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับเรือยอช์ต article
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ article
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ article
Happy Birthday article
ประชุมความก้าวหน้าในการสำรวจปิโตรเลียม article
ท่านรองฯอรอนงค์ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ที่ภูเก็ต มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท article
ด่านฯภูเก็ตส่งของกลางให้ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา article
การประชุมนายด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ article
ประชุมผู้ประกอบการ article
ความคืบหน้าการซ่อมรั้วด่านศุลกากรภูเก็ต article
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
หัวหน้าผู้ตรวจราชการพร้อมคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ตรวจเรือยอชต์ article
ลาดตระเวณทางทะเล article
ประชุมทำลายของกลาง article
ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา article
ด่านศุลกากรภูเก็ตทำบุญเลี้ยงพระ article
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล article
BIG CLEANING DAY article
นายด่านฯตรวจพื้นที่จอดเรือยอชต์รอบเกาะภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเรือสำราญและมารีนา
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเรือและเรือใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วย นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประกาศราคาเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
ตัวอย่างร่างประกาศราคาเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
12 สิงหาคม 56
งานกาชาด ประจำปี 2555
Headline article
Headline
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมงานสับปะรดและไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต article
ช่อง 9 มาสัมภาษณ์นายด่านฯภูเก็ตเรื่องปราบปรามของละเมิดลิขสิทธิ์ article
เอกสารประกอบการขยายระยะเวลาสัญญาทัณฑ์บน
นายด่านฯภูเก็ตนำทีมตรวจเรือสำราญ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.