ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ article

 
กิจกรรม

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร”
นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้นำของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายมาทำลายโดยวิธีเผา ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
นายด่านศุลกากรภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวกนิษฐา โกยวาณิชย์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Customs Formalities หัวข้อ Temporary Importation of the Pleasure Yachts and Sport Vesselในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของท่าข
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Customs Formalities หัวข้อ Importation and Exportation of Goods by Sea ในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของท่าขนถ่ายสินค้าและท่าเทียบเรือ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3) ครั้งที่ 2/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต (คบจ. ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ
ด่านศุลกากรภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ไปศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท รอยัล พารากอน วอทซ์ จำกัด
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ร.5
ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
ด่านศุลกากรภูเภ็ต ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Green Customs เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 3/2562
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
พิธีเปิดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 4 ( Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 )
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 150 ถุง น้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม
ด่านศุลกากรภูเก็ตทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกันทำลายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วม “พิธีต้อนรับเรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen สู่ประเทศไทย
ด่านศุลกากรภูเก็ตจักประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ (ครอ.)
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บนราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีถวายสัตย์ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเขตปลอดอากรและผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน จำนวน 2 ราย
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมกันชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผอ.ศภ.๔ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามแนวทางของกรมฯ
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือใบ CAPEPANWA HOTEL PHUKET RACEWEEK 2017
ด่านศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว จำนวน 25 แฟ้มคดี
ปฏิญญาวายุภักษ์
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 2/2560
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต จับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต ได้ร่วมกันจับกุมยาเสพติดให้โทษพร้อมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ตทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกับหน่วยป้องกันยาเสพติดภูเก็ต ร่วมกันจับกุมยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์)
ประชุมคณะทำงานโครงการศุลกากรคุณธรรม  และ การประชุมเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย
ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ IUU Fishing
ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต3)
การจับกุมสุราต่างประเทศ ลักลอบหนีศุลกากร ของด่านศุลกากรภูเก็ต
บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลเสี่ยงโชคในร้านมัจฉากาชาด
Good morning @ Phuket"
นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมกับเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุลกากรเกาหลีศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (50 วัน)ถวายเป็นพระราชกุศลเแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (สวดพระอภิธรรมครบรอบ 7 วัน)
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเรือสำราญและมารีนา
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 4/2559
ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ทำการขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่ถึงที่สุด
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมเรือยอร์ช ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางหัทยา ทิพยะวัฒน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี (AKSTROO) ครั้งที่ 23 ที่ประเทศสิงคโปร์
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางหัทยา ทิพยะวัฒน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังสามัคคีภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุ
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านฯเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์"
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำลายของกลาง
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่าน ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมใจรักษาหาด และร่วมงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเรือและเรือใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน Phuket Smart City article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (คตป.) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะบริหารการคลัง   (คบจ.) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานป้องกันการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง Smart City article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ รษก.ทปษ.จำเริญ โพธิยอด article
วันต้นไม้เแห่งชาติ article
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2559 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการประกอบการในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) article
ด่านศุลกากรภูเก็ต ให้การต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย article
อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day article
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทเครื่องช็อตไฟฟ้า article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเรือตรวจการของหน่วยสืบสวนและปราบปรามภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล 5" article
ด่านฯภูเก็ตประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบาย article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม "BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่" article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
บริษัท EA Mechanics เข้าหารือนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ
ด่านฯภูเก็ต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมงาน วันทะเลโลกประจำปี พ.ศ.2558 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าร่วมงาน "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" article
บริษัท ป.ปีรวิทย์ เข้าพบนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ article
ด่านฯภูเก็ตประชุม เกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามปฏิญญาเขมราฐ article
บริษัท GMS Duty Free Co., Ltd. เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
อธิบดีกรมศุลกากรและคณะผู้บริหารฯ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมกงสุลและผู้แทนต่างประเทศ article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีรำลึก102ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
ผอ.ศภ.4 ตรวจราชการและตรวจตัดปี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต article
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของด่านศุลกากรภูเก็ต article
ขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางครั้งที่ 1/2558 article
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC article
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการด้านเรือสำราญและกีฬา
ด่านศุลกากรภูเก็ต ส่งมอบของกลางประเภทสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดอัดแก๊ส
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าปลาทูน่า เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตมอบของขวัญวันเด็กปี 2558 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตส่งมอบบุหรี่และบารากู่ article
ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง article
บจก. จีโอดี มาริน เซอรวิส จำกัด เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากล เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
บ.วงศ์บัณฑิต เข้าหารือ นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต article
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามภารกิจขอ คสช. article
บ.รอยัล พารากอน วอทซ์ เข้าหารือนายด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา article
ร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่องความโปร่งใสการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย article
ตรวจเยี่ยมบริษัทอินเดียน โอเชี่ยน ทูน่าฯ article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จ.ภูเก็ต ประจำปี 2557 article
พิธีลงนามถวายพระพรชัยในหลวง จ.ภูเก็ต ประจำปี 2557 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตมอบของเพื่อเป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด article
เปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง article
เลี้ยงส่งหัวหน้าฝ่ายฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตตรวจเยี่ยม อ่าวปอ มารีน่า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตเตรียมสร้างอาคารชุดพักอาศัย article
สัมมนานายด่านฯและผู้บริหารกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตส่งมอบบารากู่ article
ข้าราชการใหม่ดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต รุ่นที่ 2 article
ประชุม VDO Conference article
พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่4 จังหวัดภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรตรวจเยี่ยมรอยัล ภูเก็ต มารีน่า article
ข้าราชการใหม่ดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต รุ่นที่ 1 article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตร่วม โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข article
ผู้ว่าราชการภูเก็ตเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมเรือยอชต์ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตให้คำปรึกษาและเยี่่ยมชมภูเก็ต โบ๊ท ลากูน article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต ประชุมมอบนโยบาย article
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดงานเลี่้ยงส่งนายด่านฯ นันท์ฐิตา ศิริคุปต์ "อันดามัน สู่ อ่าวไทย" article
วางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระปิยมหาราช” article
เลี้ยงส่ง ผอ.สบศ. article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว article
งานเลี้ยงเกษียณ 57 article
Phuket - Penang Partnership and Cooperation for the Future article
งานเกษียณอายุราชการ “วานนี้ วันนี้ ที่ภูเก็ต” article
ด่านศุลกากรภูเก็ตบรรยายสรุปให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ article
อาเซียนสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต article
กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 4 ภาคตะวันตกและภาคใต้ article
ตรวจเยี่ยมมารีน่า article
กาแฟยามเช้า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตปลูกต้นไม้ถวายราชินี article
พิธีเปิดศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต article
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ภูเก็ต 2557 article
ข้าราชการใหม่มาดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต-รุ่นที่ 2 article
ประชุมเตรียมการจัดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมเรือยอชต์จังหวัดภูเก็ต article
ข้าราชการใหม่มาดูงานที่ด่านศุลกากรภูเก็ต article
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต article
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดองฯจ.ภูเก็ต article
อบรม C-MEX14 article
เลี้ยงรับรองคณะ ITOP article
ประชุม Pre-ITOP article
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 article
ศรภ.ดูงานด่านศุลกากรภูเก็ต article
พิธีทำบุญ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ประชุมระดับทวิภาคีระหว่างศุลกากรไทยและมาเลเซียและประชุมคณะทำงานประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 19 article
ร่วมพิธีเปิด ธอส. สาขาย่อยฉลอง article
ประชุมชี้แจงประมวลระเบียบปฏิบัติฉบับใหม่แก่เจ้าของเรือยอชต์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง article
อธิบดีกรมศุลกากรมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม ศภ.4 article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากลมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557 article
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
รองฯยุทธนาตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ article
นายด่านศุลกากรภูเก็ต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ article
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “ภูเก็ต ภูมิพลังแห่งองค์ภูมินทร์” article
ปลูกป่าชายเลน article
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช article
ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบฯภูเก็ต article
โบว์ลิ่ง article
ด่านศุลกากรภูเก็ตรับมอบเกียรติบัตร article
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ article
ผอ.สบศ.ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมมารีน่า article
ด่านศุลกากรภูเก็ตรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดภูเก็ต article
สัมมนาชี้แจงโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังแก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่(ภาคใต้) article
รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะเยี่ยมชมคลินิกภาษี ด่านศุลกากรภูเก็ต article
สกย.กระบี่ดูงาน article
บรรยายกฎหมายศุลกากรและแนวทางการจับกุมให้ตำรวจทางหลวง article
ทำลายของกลางยาสูบชนิดยาเส้นปรุง article
Cape Panwa Hotel Phuket Raceweek celebrates 10th Anniversary article
ดร.สงบ สักการะสิ่งศักดิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ article
วันทะเลโลก ปี 2556 article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและรายงานผลการดำเนินงาน article
พิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.56 article
รองปลัดกระทรวงการคลังและ ทปษ.ด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ภาค 8 (จังหวัดภูเก็ต) article
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบให้คำปรึกษาโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังและเปิดตัวเว็บไซต์ "คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง" article
ประชุม ศรชล เขต 3 ครั้งที่ 1/2556 article
ประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ภาค 8 article
อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
พิธีทำลายของกลาง 12.12.12 article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 article
งานพิธียิงสลุตหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 “ภูเก็ต ภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์” article
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมกับประมงจัดประชุุมผู้ประกอบการนำเข้าสัตว์น้ำแช่เย็นและแช่แข็ง article
เลี้ยงส่ง article
คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต article
ท่านกรศิริ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
รัฐบาลพบประชาชน ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตในฐานะคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติและรับฟังการบรรยายตามโครงการ "We go together คบจ. พบ อปท. ทำด้วยใจไปด้วยกัน" article
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ article
พิธีเปิดป้อม รปภ. article
ผู้ช่วยเอกอัครราชทูตฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันชายแดน us เยี่ยมชม ดภก. article
เลี้ยงส่ง article
แถลงข่าวประกาศความสำเร็จพื้นที่ภูเก็ตปลอดบารากู่ article
Happy Birthday มิ.ย. 55 article
Happy Birthday พ.ค. 55 article
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยม article
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
พิธีบวงสรวงกรมหลวงชุมพร article
ปฏิบัติการทางทะเลภูเก็ต-พังงา article
เลี้ยงส่งผู้ช่วยฯอนันต์ article
พิธีต้อนรับเรือหลวงภูเก็ตและสับเปลี่ยนกำลัง article
พิธีประชาสัมพันธ์และทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา article
รองอธิบดีและผอ.ศภ.4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ส่งของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา article
อธิบดีตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
สนธิกำลังตรวจจับบารากู่ article
ด่านฯสวย เพราะใคร article
ประชุม ครม.สัญจร article
Happy Birthday 3/55 article
Happy Birthday article
ลาดตระเวนอันดามัน article
ศุลกากรออสเตรเลีย article
นายสุชีพ ตัวแทนเรือ อวยพรปีใหม่ article
คิงพาวเวอร์มาอวยพรปีใหม่ article
Happy Birthday article
SME Bank อวยพรปีใหม่ article
ปปง.มาสวัสดีปีใหม่ article
สวัสดีปีใหม่นายด่านฯ article
งานเลี้ยงปีใหม่ 2555 article
งานชุุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีครั้งที่ 1 article
รมช.กระทรวงคมนาคมตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต article
Happy Birthday article
มอบของรางวัลสำหรับงานกาชาด article
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 article
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
งานบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ article
เตรียมความพร้อมโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง article
Birthday article
ตรวยเยี่ยม บจก.ทูน่า พาราไดส์ article
ตรวจห้องทำงานใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมท่าเรือภูเก็ต อ่าวฉลอง article
ตรวจเยี่ยมอู่ซ่อมเรือ article
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ(2) article
ประชุมการใช้งานระบบบริหารจัดการจุดตรวจเข้าออกและควบคุมเรือยอชต์ท่าเรืออ่าวฉลอง article
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ article
ด้วยรักและผูกพัน แด่โกป๊อด article
ท่านประสิทธิ์ สืบชนะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมาตรวจราชการ article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหนี้นอกระบบ article
ไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต article
บ.เจ้าพระยาท่าเรือสากล เข้าหารือนายด่านฯภูเก็ต article
สัมมนา Border Enforcement Workshops article
ปลูกป่าถวายพ่อ article
2 นายด่านฯ ร่วมงานประเพณีพ้อต่อ article
งานสับปะรดภูเก็ตและไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต article
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ article
ภูเก็ตพัฒนาระบบแจ้งเรือยอช์ตเข้า-ออก article
ปล่อยเต่า article
จัดบอร์ด "วันแม่แห่งชาติ" article
งานสัมมนาโครงการเพชรวายุภักษ์สัญจร ครั้งที่ 2 article
ICE ดูงานการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับเรือยอช์ต article
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ article
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ article
Happy Birthday article
ประชุมความก้าวหน้าในการสำรวจปิโตรเลียม article
ท่านรองฯอรอนงค์ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งใหญ่ที่ภูเก็ต มูลค่ากว่า 58 ล้านบาท article
เลี้ยงรับรองท่านรองฯอรอนงค์และคณะ article
ด่านฯภูเก็ตส่งของกลางให้ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา article
การประชุมนายด่านศุลกากรในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ article
ประชุมผู้ประกอบการ article
ความคืบหน้าการซ่อมรั้วด่านศุลกากรภูเก็ต article
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง article
หัวหน้าผู้ตรวจราชการพร้อมคณะตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต article
ตรวจเรือยอชต์ article
ลาดตระเวณทางทะเล article
ประชุมทำลายของกลาง article
ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา article
ด่านศุลกากรภูเก็ตทำบุญเลี้ยงพระ article
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล article
BIG CLEANING DAY article
นายด่านฯตรวจพื้นที่จอดเรือยอชต์รอบเกาะภูเก็ต article
ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการขอเข้าพบเพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมธุรกิจเรือสำราญและมารีนา
ด่านศุลกากรภูเก็ตได้จัดประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ครั้งที่ 3/2559
นายเอก สาตรวาหา นายด่านศุลกากรภูเก็ต ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการเรือและเรือใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "ประชารัฐภูเก็ตร่วมใจรักษาหาดไว้เทิดไท้องค์ราชัน"
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วย นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมด้วยนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าคารวะ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประกาศราคาเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต
ตัวอย่างร่างประกาศราคาเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต article
นายด่านศุลกากรภูเก็ตเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ article
12 สิงหาคม 56
งานกาชาด ประจำปี 2555
Headline article
Headline
ด่านศุลกากรภูเก็ตร่วมงานสับปะรดและไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต article
ช่อง 9 มาสัมภาษณ์นายด่านฯภูเก็ตเรื่องปราบปรามของละเมิดลิขสิทธิ์ article
เอกสารประกอบการขยายระยะเวลาสัญญาทัณฑ์บน
นายด่านฯภูเก็ตนำทีมตรวจเรือสำราญ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.