ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletการนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletจำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือนนายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3) ครั้งที่ 2/2562

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนายวรเทพ ลิ่มภัทรวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ ดภก. ได้ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3)   ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนด่านศุลกากรระนอง ด่านศุลกากรกระบี่ ด่านศุลกากรกันตัง ด่านศุลกากรสตูล และ  หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต กสป. รวมทั้ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมถึงรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร

    วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ณ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (ห้างบ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

 

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

       วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต   และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 เริ่มจากเวลา 07.015 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30 น. พิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศล ต่อด้วยเวลา 09.15น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต (คบจ. ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ

   วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต (คบจ. ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงติดตามคุณภาพชีวิตของบุคลากร และเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ รวมทั้งผู้แทนหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคาร และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต

ด่านศุลกากรภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ไปศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

     วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ดภก. และนายชวลิต  พุฒพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ดทก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ไปศึกษาดูงาน การปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) โดยได้รับฟังการบรรยายขั้นตอนการนำเข้า การตรวจสอบ การขนถ่าย และการเติมน้ำมันในอากาศยาน ณ คลังน้ำมัน ปตท. ท่าอากาศยานภูเก็ต 

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562

        วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต นายชวลิต พุฒพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ดทก. และนายณรงค์ สนใจ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ดภก. ได้ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise: IDMEx 2019) รวมทั้งได้ร่วมประชุมรับฟัง    การบรรยายโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ในพิธี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท รอยัล พารากอน วอทซ์ จำกัด

           วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท รอยัล พารากอน วอทซ์ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์   ระเบียบพิธีการศุลกากรใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นและปัญหาอุปสรรค และได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

     วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวนหัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ตและด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เริ่มจากเวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.15 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562

     เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562 และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรมดาราภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แก่มาตรการภาษี โครงการ National e-payment กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นต้น รวมทั้งได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

หน้า 1/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต