ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletการนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletจำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือนนายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562

     เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 8/2562 และร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรมดาราภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่จัดโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวภูเก็ต “ท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง คบจ.ร่วมแรงพัฒนา” ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์นโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แก่มาตรการภาษี โครงการ National e-payment กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นต้น รวมทั้งได้รับความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ร.5

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

 

ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด

      เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต พร้อมด้วยนายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายณรงค์ สนใจ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง ราย บริษัท จีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรี จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร ระเบียบพิธีการศุลกากรใหม่ๆ และมาตรการทางศุลกากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนหารือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

ด่านศุลกากรภูเภ็ต ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Green Customs เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร นายณรงค์ สนใจ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ Green Customs เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณอาคารคลังของกลาง และด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัยของด่านศุลกากรภูเก็ต ประกอบด้วยต้นไม้ ดังนี้

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

      วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 19.30-21.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

      วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 โดยมีนางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ไปตรวจเยี่ยมและหารือโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ของบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ณ บริเวณอ่าวมะขาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงพักสินค้าและท่าเรือรับอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และนายณรงค์ สนใจ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด  (Big Cleaning)  ณ บริเวณที่ทำการ  ด่านศุลกากรภูเก็ต

ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว

       วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายณัฐพงศ์ หนูสมตน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 นางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางบำเพ็ญ ม้ามงคล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการทำลายของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต สำนักสืบสวนและปราบปราม พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้ร่วมกันทำลาย  ของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด

        วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ หัวหน้างานบริการศุลกากรที่ 1 และนายณัฐพงศ์ หนูสมตน หัวหน้างานคดี ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากร และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ที่ทำการ  ด่านศุลกากรภูเก็ต โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร  รวมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

หน้า 1/32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต