ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletการนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletจำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือนนางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

      วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 19.30-21.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

      วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประโยชน์ พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจสอบตัดปี พร้อมคณะตรวจสอบตัดปี ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 โดยมีนางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ได้ไปตรวจเยี่ยมและหารือโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ของบริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด ณ บริเวณอ่าวมะขาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งได้ให้คำแนะนำในการจัดตั้งโรงพักสินค้าและท่าเรือรับอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning)

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และนายณรงค์ สนใจ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความสะอาด  (Big Cleaningณ บริเวณที่ทำการ  ด่านศุลกากรภูเก็ต

ด่านศุลกากรภูเก็ต จัดพิธีทำลายของกลางซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว

 

       วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายณัฐพงศ์ หนูสมตน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 นางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม นางบำเพ็ญ ม้ามงคล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการทำลายของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามภูเก็ต สำนักสืบสวนและปราบปราม พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้ร่วมกันทำลาย  ของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ด่านศุลกากรภูเก็ตได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด

        วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นางสาววนัสนันท์ ฉัยยะธำรงค์ หัวหน้างานบริการศุลกากรที่ 1 และนายณัฐพงศ์ หนูสมตน หัวหน้างานคดี ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทคลังเสบียงทัณฑ์บน ราย บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) เรื่องการจัดตั้งเขตปลอดอากร และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ณ ที่ทำการ  ด่านศุลกากรภูเก็ต โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งเขตปลอดอากร  รวมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมศุลกากร

นายด่านศุลกากรภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 3/2562

      วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยด่านศุลกากรภูเก็ตเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต และมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

นายด่านศุลกากรภูเก็ตได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค

 

     วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลของภูมิภาค (Marina Hub) ห้องประชุม รอยัล ภูเก็ต มารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

      วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.40 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง พิธีการศุลกากรการนำเรือสำราญและกีฬาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายใต้การสัมมนา B2B Forum หัวข้อ Phuket-the Yachting Hub of Thailand and ASEAN ในงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 4 (Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019) ณ ห้อง The Skippers รอยัล ภูเก็ต มารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พิธีเปิดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ครั้งที่ 4 ( Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 )

      วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต และนางสาวจงกลวรรณ ลิ้นสงวน หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า   ครั้งที่ 4  ( Thailand Yacht Show & Rendezvous 2019 ) ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 150 ถุง น้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม

       วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.50 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ด่านศุลกากรภูเก็ต ได้จับกุมกระเทียมลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 150 ถุง น้ำหนักรวม 1,500 กิโลกรัม โดยไม่ปรากฏตัวผู้กระทำความผิด จึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งด่านศุลกากรภูเก็ตเพื่อดำเนินการในด้านคดีต่อไป

หน้า 1/32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต