ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออก
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletการนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletจำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ขายทอดตลาดของกลาง
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ขายทอดตลาดของกลาง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ขายทอดตลาดของกลาง วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

e-Advance Tariff Ruling การให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอให้ชาวต่างชาติหรือตัวแทนไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาสัญญาประกันเรือยอชต์ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

 ขอให้ชาวต่างชาติหรือตัวแทนไปติดต่อราชการเกี่ยวกับการขอขยายเวลาสัญญาประกันเรือยอชต์ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

ประกาศกรมศุลกากรที่ 230/2558 การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรarticle
ประกาศกรมศุลกากรที่ 24/2556 คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก(e-Export)
ประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2556 เรื่อง คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import)
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (ภาษาไทย)
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต เรื่องสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่เทลานซีเมนต์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

 -

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต