ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน!!!!**ประกาศ ภูเก็ต ปิดทางเข้า - ออกจังหวัดภูเก็ต**!!!!article
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต "ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารบ้านพักข้าราชการและก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ด่านศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
กรมศุลกากรประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านarticle

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 232/2561 เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ

 

กระบวนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าในลักษณะเทกอง (Bulk Cargo) ของด่านศุลกากรภูเก็ต

 กระบวนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าในลักษณะเทกอง (Bulk Cargo) ของด่านศุลกากรภูเก็ต

ประชุมการดำเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรมของด่านศุลกากรภูเก็ต

       นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ตพร้อมทั้งคณะทำงานโครงการศุลกากรคุณธรรมด่านศุลกากรภูเก็ต ได้ร่วมกันประชุม หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการศุลกากรคุณธรรมของด่านศุลกากรภูเก็ต

กรมศุลกากร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร

     นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นำคณะผู้บริหารกรมศุลกากร กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ในการประชุมคณะทำงาน ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กรมศุลกากร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่เทลานซีเมนต์เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการด่านศุลกากรภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ต ที่ 5/2562 ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศด่านศุลกากรภูเก็ตที่ 4/2562 ขายทอดตลาดของกลาง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมศุลกากร มุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.