ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletโครงสร้างของเรา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
bulletหน้าที่ความรับผิดชอบ
bulletนายด่านศุลกากรภูเก็ต
bulletทำเนียบนายด่านฯ
bulletแผนปฏิบัติราชการ
bulletแผนที่
dot
กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร
dot
bulletกฎหมาย
bulletประกาศกรมศุลกากร
bulletE-Forms
dot
สถิติผลการดำเนินงาน
dot
bulletเรือต่างประเทศเข้า-ออก
bulletเรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
bulletเรือยอชต์เข้า-ออกชั่วคราว
bulletเรือโดยสารเข้า-ออก
bulletผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
bulletไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bulletใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
bulletมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
bulletสินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
bulletการจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
bulletการจัดเก็บรายได้
dot
เว็บลิงค์
dot
bulletเครือข่ายศุลกากร
bulletหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
bulletเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletแบบสำรวจออนไลน์
bulletงบทดลองประจำเดือน
ทำเนียบนายด่านฯ article

 ทำเนียบนายด่านศุลกากรภูเก็ต 

ชื่อ-นามสกุล      ปี พ.ศ.
1. หลวงวิสูตรสมบัติ 2456 – 2463
2. ขุนโหตรกิตยานุพันธ์ 2463 – 2468
3. ขุนพินัยศุลกกิจ 2468 – 2468
4. ขุนอาทรสุงกกิจ 2468 – 2469
5. หลวงโหตรกิตยานุพันธ์ 2469 – 2472
6. ขุนประเทียบศุลกากร 2472 – 2479
7. ขุนจรูญรักษ์ภาษี 2479 – 2485
8. นายสำราญ อิมะไชย 2485 – 2486
9. นายสวัสดิ์ คุ้มเกส 2486 – 2489
10. นายเผิญ เลื่อนฉวี 2489 – 2490
11. นายรส ถิ่นพังงา 2490 – 2490
12. ร.ท.สันต์ รูปะสุต 2490 – 2491
13. นายศิริ วาศวิท 2491 – 2491
14. นายพรหม สิทธิเวช 2491 – 2492
15. นายประสิทธิ์ กีรติบุตร 2492 – 2493
16. นายประพิท สัตยวณิช 2493 – 2494
17. นายสิงโต อรุณโรจน์ 2494 – 2503
18. นายคัด อันตรเสน 2503 – 2504
19. นายพิเชษฐ์ สุรัตตานนท์ 2504 – 2505
20. นายอนันต์ สมบุญ 2505 – 2506
21. นายชั้น มิ่งขวัญ 2506 – 2511
22. นายนำ รัตน์พัฒน์ 2511 – 2512
23. นายนิยม พงษ์พานิช 2512 – 2512
24. ร.ต.ยง ปรีชาชาญ 2512 – 2514
25. นายสุขเกษม สุมนมาศ 2514 – 2517
26. นายสมพล วัฒนวิกย์กิจ 2517 – 2522
27. ร.ต.ไพฑูรย์ ปัญญางาม 2522 – 2524
28. ว่าที่ร.ต.สว่างศรี สาตะโรจน์ 2524 – 2525
29. นายอรุณ มิศกะเสวตร์ 2525 – 2526
30. นายทิม เจยาคม 2526 – 2527
31. นายทิพย์ ถนอมกิจ 2527 – 2530
32. นายสุขุม จีนุพงศ์ 2530 – 2530
33. นายสุริยา สุขอนันต์ 2530 – 2531
34. นายฤทัย สังขะวัฒนะ 2531 – 2532
35. นายระพีพงศ์ ศรีบุญนาค 2532 – 2534
36. นายอนันตกรณ์ ปรัชญกุล 2534 – 2536
37. นายมงคล แสงอินทร์ 2536 – 2539
38. นายสิทธิพร ไตรพิทักษ์ 2539 – 2539
39. นายเฉลิมยศ ชาญศิลป์ 2539 – 2543
40. นายประวัติ เอนกพูนสินสุข 2543 – 2543
41. นายฤทธิไกร อุดมเวศย์ 2543 – 2545
42. นายจรัญ นาครัตน์ 2545 – 2547
43. นายสุรชาติ จันทวัชรากร 2547 – 2548
44. นายเอกชัย วงศ์จินดา 2548 – 2548
45. นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น 2548 – 2548
46. นายภราดร พงษ์สุวรรณ 2548 – 2550
47. นายจักรศลย์ กิฎามร 2550 – 2551
48. นางวณาวรรณ นันทิยะกุล 2551 – 2552
49. นายอนันต์ ศรีประเสริฐ (รษก) 2552 – 2554
50. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 2554 – 2557
51.   นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา 2557 - 2559
52.   นายเอก สาตรวาหา 2559 - 2560
53.   นางกาญจนา สุวานิโช 2560 - 2562
54.   นางสุทัศนีย์ สุภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน

 

 

    

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

แผนที่ article
ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต article
วิสัยทัศน์ article
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ article
ประวัตินายด่านศุลกากรภูเก็ตคนที่ 50 article
แบบลงทะเบียนการผ่านพิธีการศุลกากร
นายด่านศุลกากรภูเก็ต article
แบบสำรวจออนไลน์
แผนปฏิบัติราชการ
เครือข่ายศุลกากร article
linkCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
เบอร์โทร : 0-7621-1105
โทรสาร : 0-7621-1106
อีเมล : phuketcustoms@gmail.com
เว็บไซต์ : www.phuketcustoms.net
facebook : ด่านศุลกากรภูเก็ต
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 12.00 น. , 13.00 น. - 16.30 น.