Home

ด่านศุลกากรภูเก็ตได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันการประกอบการในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานป้องกันการประกอบการในลักษณะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (nominee) ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ด่านศุลกากรภูเก็ต ให้การต้อนรับ อัครราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ด่านศุลกากรภูเก็ตให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ของด่านฯและการดำเนินการต่างๆของด่านฯที่เกี่ยวข้องกับ IUU FISHING แก่อัครราชทูตที่ปรึกษาและคณะ  สำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย 

อธิบดีกรมศุลกากรและคณะ ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.  นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น.  ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหน่วยงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ด่านศุลกากรภูเก็ต

ด่านฯภูเก็ตประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.  ด่านศุลกากรภูเก็ตจัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรภูเก็ต

เกี่ยวกับเรา

ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
โครงสร้างของเรา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประวัตินายด่าน
ทำเนียบนายด่าน
แผนปฏิบัติราชการ
แผนที่

หางานภูเก็ต

กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร

กฎหมาย
ประกาศกรมศุลกากร
E-Forms

สถิติผลการดำเนินงาน

เรือต่างประเทศเข้า-ออก
เรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
เรือยอชต์เข้า-ออก
เรือโดยสารเข้า-ออก
ผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
การนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
จำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
สินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
การจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
การจัดเก็บรายได้

เว็บลิงค์

เครือข่ายศุลกากร
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ