Contact

  เกี่ยวกับเรา

  ประวัติด่านศุลกากรภูเก็ต
  โครงสร้างของเรา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  ประวัตินายด่าน
  ทำเนียบนายด่าน
  แผนปฏิบัติราชการ
  แผนที่

  หางานภูเก็ต

  กฎหมายและประกาศกรมศุลกากร

  กฎหมาย
  ประกาศกรมศุลกากร
  E-Forms

  สถิติผลการดำเนินงาน

  เรือต่างประเทศเข้า-ออก
  เรือค้าชายฝั่งเข้า-ออก
  เรือยอชต์เข้า-ออก
  เรือโดยสารเข้า-ออก
  ผู้โดยสารเข้า-ออกทางเรือ
  การนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
  จำนวนใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก
  มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก
  สินค้านำเข้า-ส่งออกสูงสุด
  การจับกุมและการดำเนินการกับของกลาง
  การจัดเก็บรายได้

  เว็บลิงค์

  เครือข่ายศุลกากร
  หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ